monokai

A monokai theme

kevinsawicki

929,119

1,156

0.28.0

MIT

GitHub

Monokai theme

A monokai syntax theme for Atom.

Originally converted from the TextMate theme using the TextMate bundle converter.